Lista szkół - Gmina Tomice


Wybierz miasto:
szkoły Lgota
szkoły Radocza
szkoły Tomice
szkoły Witanowice
szkoły Woźniki
szkoły Zygodowice

Gimnazjum w Tomicach
BRAK 292 A
34-100 Tomice
telefon: 0338732235
Przedszkole Samorządowe w Tomicach
brak 290
34-100 Tomice
telefon: 0338234096
Szkoła Filialna w Zygodowicach
brak 35
34-103 Zygodowice
telefon: 0339794977
Szkoła Podstawowa
_ 236
34-103 Woźniki
telefon: 0338794523
Szkoła Podstawowa
31 A
34-100 Radocza
telefon: 0338739623
Szkoła Podstawowa im.Jana Kochanowskiego w Witanowicach
39
34-103 Witanowice
telefon: 0338794922
Szkoła Podstawowa im.Jana Kochanowskiego w Witanowicach Szkoła Filialna w Lgocie

34-103 Lgota
telefon: 0338794991
Szkoła Podstawowa w Tomicach
brak 290
34-100 Tomice
telefon: 0338234096
Technikum
- 14
34-100 Radocza
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 14
34-100 Radocza
telefon: 0338234098
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
brak 290
34-100 Tomice
telefon: 0338234096
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy
- 14
34-100 Radocza
telefon: 0338234089

1